Over dit project

Dit is je eerste project op het kernteam. Het gaat over natuurrampen.

Deze website helpt je bij het leren en geeft je veel informatie over het onderwerp maar je gaat ook zelf op onderzoek uit. 

De website is opgebouwd uit 4 hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk is een soort inleiding. Je kunt dit zien als de informatie die je nodig hebt om de rest te gaan begrijpen. In de andere 3 hoofdstukken wordt steeds 1 soort natuurramp onder de loep genomen. In die hoofdstukken komen de vragen Wat is het? Hoe ontstaat het? Kunnen we het voorspellen? en wat zijn de gevolgen? aan bod.

Opdracht 1 (kader)

Welke vragen zou je jezelf kunnen stellen over het onderwerp natuurrampen?

Schrijf die maar eens op!

Bedenk echt interessante vragen waar je antwoorden op kunt gaan zoeken, zo maak je je eigen project interessant en leuk!

Opdracht 2 (kader)

Op deze website vind je veel informatie over het onderwerp natuurrampen. Je kunt informatie lezen, filmpjes kijken, animaties bekijken en oefeningen en spelletjes doen.

Om deze informatie ook te kunnen onthouden en te herinneren als je het nodig hebt, maken we een samenvatting.

 

De samenvatting lever je aan het einde van het project in bij je docent en wordt beoordeeld, zo leer je wat je de volgende keer weer moet doen of wat je de volgende keer beter anders kunt aanpakken.

Klik HIER voor een uitgebreidere uitleg van de opdrachten

Maak jouw eigen website met JouwWeb